Workshop s klientom

Workshop s klientom

‹ UX research & web design

Načo je to dobré?

  • Pre lepšie porozumenie podnikaniu, trhu, používateľom a nápadom.
  • Pre objasnenie otázok, ktoré sa vyskytnú.
  • Pre položenie zásadných otázok: termín, rozpočet, zdroje, zainteresované strany, ich predstava o úspechu.
UCDC canvas

Kedy to robíme?

  • Na úplnom začiatku projektu, zvyčajne za prítomnosti všetkých zainteresovaných strán.

Ako narábame s informáciami?

  • Pri vytvorení User Centered Design Canvas (UCDC), čo nám pomáha objasniť vyššie uvedené ciele.
  • UCDC canvas slúži na to, aby sme lepšie pochopili používateľa a biznis.
  • Je vytvorený s ohladom na potreby zákazníka, čiže konečného používateľa.
  • Pomôže nám pri pochopení cieľového používateľa, pri definovaní vhodnosti produktu, prispôsobiť projekt k potrebám používateľov a trhu, pri určení konkurenčnej výhody a definovaní jedinečnej hodnoty produktu.
  • UCDC canvas sa skladá z troch regiónov, modrá (sa sústreduje na používateľa), sivá (všeobecnejšie veci) a oranžová farba (business).